Dự án cải tạo, nâng cấp nhà máy Z125

Dự án cải tạo, nâng cấp nhà máy Z125

Nhà máy Z125 nằm ở xã Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội thuộc Bộ Quốc Phòng Việt Nam. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Ngọc Xanh chịu trách nhiệm thi công xây dựng mới nhà đúc mẫu chảy, nhà y tế; cải tạo hạ tầng cổng, đường vào nhà máy, sân, vườn,...

Nhà máy Z125

Nhà máy Z125

Quy mô công trình: Nhà máy Z125 có tổng diện tích 62.000m2bao gồm khối nhà chính và 12 xưởng sản xuất, nhà hội trường, căng tin và các hạng mục phụ trợ như nhà trẻ, trạm xá, khu tập thể CBCNV,...

Khuân viên nhà máy Z125 trong quá trình xây dựng

Khuân viên nhà máy Z125 trong quá trình xây dựng

Hoàn thiện khuân viên nhà máy Z125

Hoàn thiện khuân viên nhà máy Z125

Nhà máy Z125 trong quá trình xây dựng

Nhà máy Z125 trong quá trình xây dựng

Giá trị gói thầu của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Ngọc Xanh là hơn 42 tỷ đồng trên tổng mức đầu tư 215 tỷ đồng.